Kdo jsme 

Jak pomoci 

Vše o našem OS

Provizní systém 


Komu pomáháme seznam útulků 


Pomáhají nám. Děkujeme! 


Z Lotrýskovy hlavičky 


Naučný slovník 

Citáty 

Pohádka??? 


Realizační týmy webových stránek


TOPlistKDO JSME


Jsme společnost lidí, jimž není lhostejný osud nechtěných a týraných koček. Snažíme se pomáhat azylům a depozitům, které nejsou financovány městem či státem, nákupem krmiva pro jejich svěřence.

Nápad, koupit společně 20kg balení kočičího krmiva pro první útulek (cca 1500Kč), vznikl v listopadu 2008 na diskuzním fóru Kočky Online. Během prosince 2008 jsme nasbírali peníze pro 6 útulků. Proto bylo potřeba tuto spontánní akci právním způsobem ošetřit a stanovit pro ni jasná pravidla.

Byl vytvořen seznam azylů a depozit z celé republiky, jimž bylo losem určeno pořadové číslo. Byla stanovena pravidla ohledně ceny, množství a kvality zasílaného krmiva.

Již 16. ledna 2009 bylo založeno Občanské sdružení Na pomoc kočkám a 1. ustavující schůze OS proběhla 21. února 2009 v Pardubicích. V současné době OS Na pomoc kočkám rozšiřuje členskou základnu (25 členů a 10 dobrovolníků) a organizuje veřejnou sbírku "Akce PYTEL" - číslo účtu: 5019761304/4000.

Hlavně ale nadále několikrát měsíčně díky přispění svých členů i dobrovolných dárců naplní žaludky mnoha opuštěných koček a pomůže obětavým provozovatelům útulků a depozit.NÁŠ CÍL


Základním kamenem je tedy snaha pomáhat, každý dle svých možností. Samotný člověk ale zmůže málo a když chce koupit krmivo za 100 Kč, koupí jen malé množství. Systém pomoci našeho OS je jednoduchý. Spojíme-li se dohromady, přisypeme-li na společnou hromadu pár korun, trochu myšlenek a zrnko času, dokážeme to, na co by nikdo z nás sám nestačil.

Jakmile částka na účtu dosáhne stanovené hodnoty, člen OS zodpovědný za distribuci osloví útulek, který je právě v pořadí. Výběr krmiva je zajištěn tak, aby se kočkám dostalo kvalitní krmivo v rozumném objemu a ceně. Útulek má možnost výběru krmivo kvalitní a pro všechny věkové kategorie koček v různých variantách od různých značek.

Poté, co si útulek zvolí, je provedena objednávka krmiva u našich partnerských dodavatelů www.packa.cz, www.ardengrange.cz, www.ivlcek.cz nebo dalších a dodána na adresu útulku.

Poslat do útulku 50-100 Kč může někomu připadat málo a že to snad ani nestojí za tu námahu. A navíc, odečteme-li od takto nízké částky bankovní poplatky, je málo věcí, které by za ní šly pořídit.

Pošlete-li ale takovou částku na účet veřejné sbírky našeho sdružení 5019761304/4000 , připočte se k mnoha dalším. A hned tu máme dost peněz na to, abychom koupili 15-20 kg granulí a odeslali je do útulku, který je právě na řadě.

A uděláte-li to za měsíc znovu, budou prostředky na další pytel a další a další a obdarujeme další a další útulky, abychom mohli pomoci lidem, kteří se bez jakýchkoliv oficiálních dotací a často z vlastních prostředků starají o kočky, a kterým hledají nové domovy. V tom nám můžete pomoci i vy, děkujeme!

Těch chlupatých bříšek, co se díky nám všem naplní!Zde se můžete podívat na to, kolik útulků jsme již obeslali. Akce Pytel.mail@napomockockam.cz


Bankovní výpisy


Expobank 2014 

RB 2014 

starší


Výpis posledního kola

Šesté kolo 


Aktuální výroční a revizní zprávy

Výroční zpráva za rok 2013 

Revizní zpráva za rok 2013 


Vyúčtování veřejné sbírky

1. 4. 2013 - 1. 5. 2014