Kdo jsme 

Jak pomoci 

Vše o našem OS

Provizní systém 


Komu pomáháme seznam útulků 


Pomáhají nám. Děkujeme! 


Z Lotrýskovy hlavičky 


Naučný slovník 

Citáty 

Pohádka??? 


Realizační týmy webových stránek


TOPlistNaučný slovník kočičí


aneb kočičí příručka pro všeobecné vzdělání

(kolektiv autorů pod vedením prof. Mikeše Mňouka)

heslo: Člověk - jak jej rozpoznat a jak se k němu chovat


pozn. překladatele: Než přejdu k samotnému překladu z mňauštiny, ráda bych uvedla, že v návodu Kterak vzdělávat kotě, bylo toto heslo uvedeno hned jako druhé a to po heslu Myš. Z toho lze odvodit, nakolik bylo pro kočičí vzdělání nutné obeznámit se s tvorem známým pod pojmem člověk.


Člověk, neboli Homo sapiens, je v dospělosti tvor dvounohý a jeho výška je pro většinu koček doskočitelná. Nicméně je nutné brát v úvahu proměnlivost tohoto živočicha, než dosáhne dospělosti, a nenechat se zmást. V prvních letech jeho života prochází stádiem hadí pohyblivosti, na kterou navazuje pohyb po všech čtyřech tlapách a následně si osvojuje zvyk chození po dvou končetinách (tzv. nohách). Také výška se v průběhu jedincova vývoje mění.

U rodu Homo sapiens rozeznáváme ještě dva podrody a to - Homo sapiens felisity a Homo sapiens antefelisity - ve volném překladu jde o člověka kočkomilného a člověka nekočkomilného nebo také protikočičího. Pro kočky všech věkových kategorií a ras je zásadní poznání, se kterým z těchto dvou podrodů má co do činění. Bohužel, zatím se nepovedlo určit viditelné charakteristické znaky pro č. kočkomilného ani pro č. nekočkomilného. Z toho vyplývá, že pokud potkáte nějakého dvounožce, nemůžete si být nikdy jisti jeho podrodem a tedy ani chováním vůči vám. Jediným úspěchem v rozsáhlém výzkumu bylo zjištění, že kočkám více nakloněné jsou člověčí samičky, popřípadě tyto nechovají se k nám tolik surově, jako člověčí samci - NICMÉNĚ TO NENÍ PRAVIDLEM a nelze se na to tedy spoléhat! (bližší popis člověčí samičky viz obrazové přílohy - označení Č2a)

Potkáte-li se s člověkem kočkomilným, bude na vás pravděpodobně volat "čičííí" a má-li již nějaké zkušenosti, bude přitom v ruce držet mističku s potravou. Ovšem i v těchto případech je nutná ostražitost a nedůvěra! (Jsou známi případy, že takto bylo lákáno kotě či dospělý kočičí jedinec za účelem hrubého zacházení!) Kočkomilný člověk se vás po přiblížení bude pravděpodobně snažit pohladit a bude na vás dále mluvit - standardní a univerzální "číčííííí" bude nahrazeno slovy "ty jsi ale krásná kočička/kocourek/koťátko, pojď se pěkně napapat, vždyť musíš mít vééééééliký hlad..." atd. Vždy je lepší pokud o člověku, který vás potkal, budete mít již reference od ostatních koček - proto je nutné dodržovat v chodu MIS (tj. mezikočičí informační síť) - nepleťte se slovem MYŠ!

V případě, že vás cizí člověk naláká na kus salámu (či jiné pochutiny) a podaří se mu vás chytit - ŠKRÁBEJTE, MŇOUKEJTE, SYČTE a snažte se utéct! Nikdy nevíte, jestli se nejedná o člověka nekočkomilného! Něco jiného jsou situace, kdy je člověk vám i vašim kamarádům známý a chodí s pochutinami každý den (či ob den). Poté se můžete klidně nechat pohladit - navíc se doporučuje nacpat se mu do náruče a vrnět jak o závod - v 94% případech vám z toho kápne něco navíc! Pokud budete dostatečně vrňaví a přítulní je zde možnost dostat se do příbytku krmící osoby a odtud do vlastního bytu či domu, kde se z pravidla stáváte vládcem celé domácnosti. Čím více se budete tulit a tvářit se bezbranně, tím je větší šance na cestu do teplého domova s neustálým přísunem potravy.

Setkání s člověkem nekočkomilným či protikočičím je vždy rizikové a jako takovému se mu za každou cenu snažíme vyhnout. Víte-li, že někdo takový se ve vašem okolí nachází - dbejte, aby o něm věděli všichni vaši kočičí přátele a aby na ně byla upozorňována nově narozená koťata. Dvounožec, který na vás křičí "kššššc"nebo "zmiz ty bestie jedna" patří jednoznačně mezi h. sapiens antefelisity. Ten se mnohdy neštítí použít při odhánění kočičího tvora koště, lopatu, tyč či vlastní nohu popřípadě jiné pro nás nebezpečné předměty! Víc než časté jsou pak případy, kdy neopatrná kočka či vyhládlé kotě skončí po takovémto setkání se zlomenými packami, přeraženou tlamičkou či rozdrcenu pánví. To, že přežít s takovýmhle zraněním je často nemožné, není potřeba uvádět. Nebezpečné jsou pro nás také hozené předměty, kterými se nás takoví lidé (a to i jejich mláďata!) snaží zasáhnout - proto nespoléhejte na vzdálenost, která vás od nich dělí. Vržený kámen či jiný těžký předmět vám může způsobit těžké zlomeniny i okamžitou smrt. Na velkou vzdálenost vás pak můžou těžce zranit také tzv. broky či diabolky, které člověk může vystřelit z tzv. pušky. Jedná se o podlouhlou věc, kterou člověk drží oběma rukama a před samotným výstřelem ji zvedne k obličeji (podrobnější popis tohoto zařízení najdete v obrazové příloze slovníku pod označením Č2b). Vystřelené diabolky se pak zakusují hluboko do těla a mohou způsobit zranění nejrůznějších orgánů.

Bohužel mimo nebezpečí nejsou ani nejmenší čerstvě narozená koťata. Ta se ve velké míře stávají obětí člověka nekočkomilného, který je odebere kočičí matce a utopí je či je jinak usmrtí (popřípadě je odveze na odlehlá místa - do polí či lesů, kde se tito bezbranní stanou kořistí silnějších tvorů, nebo zemřou hladem a vyčerpáním). Rozpoznat takového člověka je tím těžší, že se mnohdy k samotné kočce - matce - nechová nepřátelsky. Dochází však i k tomu, že kočička, která byla od svého člověka opečovávaná a krmena, je vyhozena poté, co zabřezne, nebo porodí (v tom případě bývá vyhozena spolu s ještě slepými koťaty)...

Lidé nás pozvali do svých domovů před několika tisíci lety, abychom jim byli společníky, učinili nás svými partnery ve válce s hlodavci, vzývali nás jako bohy. Udělali z nás mírumilovné šelmy, které teď, když už za nás mají rozličné náhražky, nepotřebují a snaží se nás zbavit jako onošeného šatstva, jako přebytečných tvorů. Zůstali jsme uzamčeni v jejich světě a nejsme uzpůsobeni na to, abychom v něm přežili, neboť na nás denně číhá mnoho nástrah. Mezi lidmi se sice najdou osvícení, kteří nás chrání a usměrňují náš rod tak, jak bychom sami neuměli, ale přesto lidskému světu stále ještě vládnou neznalost, hloupost a odmítavost. Proto je potřeba naše potomky co nejvíce připravit na jejich budoucí život, který je mnohdy krátký a plný strádání...

napsala Barakkamail@napomockockam.cz


Bankovní výpisy


Expobank 2014 

RB 2014 

starší


Výpis posledního kola

Šesté kolo 


Aktuální výroční a revizní zprávy

Výroční zpráva za rok 2013 

Revizní zpráva za rok 2013 


Vyúčtování veřejné sbírky

1. 4. 2013 - 1. 5. 2014